Luet kuvan 60 000 kertaa nopeammin kuin tekstin

Kuvan tulkitseminen ei ole varsinaisesti kovin vaikeaa ja teemme sitä normaalitilanteessa intuitiivisesti, mikä painottaa tulkinnan emotionaalista ulottuvuutta. Intuitiivinen ajattelu on lähempänä tunnetta kuin järkeilyä ja tapahtuu käytännössä silmänräpäyksessä. Siksi kuvan viehätysvoimaan liittyvät ominaisuudet ohjaavat sekä kuvan tekijän, käyttäjän että yleisön valintoja voimakkaasti. Kuvan tulkinta ja käyttö on suhteellisen helppoa vielä silloin, kun puhutaan yksinkertaisesta esittävästä […]

Sähkökatkot Suomessa

Palvelu aloitettiin pilottina, mutta saavutti tarpeellisuutensa vuoksi nopeasti suosiota. Meistä jokainen on todennäköisesti joskus kokenut sähkökatkon. Niitä aiheuttavat luonnontapahtumat ja tekniset viat. Sään sähköverkolle aiheuttamia riskejä ovat johdoille kaatuvat puut, salamat, lumi- ja jääkuormat, tulvat ja kova pakkanen. Myös katkon pituuteen ja laajuuteen luonto vaikuttaa oleellisesti. Teknisistä vioista aiheutuvat keskeytykset eivät yleensä ole pitkäaikaisia eivätkä laajoja, […]

Conmentor

Jari Rinteen kiinnostus ja vuorovaikutustaidot kantoivat hanketta alusta loppuun, mistä on syytä kiittää julkisesti. Yhteistyön aikana tulin myös syvästi vakuuttuneeksi hänen ammattitaidostaan johdon konsulttina, coachina ja mentorina. Työtä leimasi hyväntuulisuus ja keskinäinen luottamus. Keskustelut Jari Rinteen kanssa alkoivat jo ennen vuodenvaihdetta 2022. Conmentorilla ei ollut verkkosivuja eikä edes logoa tai muuta yritysgrafiikkaa. Osaltaan siihen vaikutti […]

PowerPoint, Teams ja uusi normaali

Mutta ei se siihen loppunut. Lisäksi pitäisi osata tehdä niitä presentaatioita. Usein ihan itse ja käyttää niitä esimerkiksi myyntityössä tai yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Moniko meistä on saanut graafikon koulutuksen tai perehtynyt visuaalisen kerronnan lainalaisuuksiin? PowerPoint dominoi presentaatio-ohjelmien segmenttiä, vaikka se on tarjolla olevista vaihtoehdoista vaativin käyttää. Esiasetuksiin puuttuminen on lähes mahdotonta ja käyttöliittymässä on epäloogisia piirteitä, […]

Animoitu esitysgrafiikka kirkastaa viestin

Visuaalisen ajattelun keskeinen ominaisuus on taito nähdä visuaalisia mahdollisuuksia ympäristössä, kuvissa, kielessä ja vuorovaikutuksessa. Kun siihen lisätään kertomus, hyvin yksinkertainenkin, vaikutus oppimiseen ja ymmärtämiseen kasvaa merkittävästi. Meillä jokaisella on intuitiivinen ominaisuutemme, huikea sisäisen tiedostamisen kyky. Visuaalinen ajattelu on luonteeltaan intuitiivistä. Älykäs intuitio on voimavara, jota voi kehittää ja kannattaa kehittää, koska se auttaa nopeutta vaativissa […]