ILME

logoja ja merkkejä 

Logo + liikemerkki = yritystunnus

Logo on yrityksen tai tuotteen nimen tietty tarkoin määrätty graafinen esitystapa. Logo eroaa liikemerkistä siinä, että liikemerkki kattaa logon lisäksi myös kuvallisen symbolin. Logoa käytetään yleensä toiminimestä, tavaramerkistä tai brändistä. Logo perustuu usein olemassa olevaan kirjasintyyppiin, mutta sitä on usein muokattu edelleen muokkaamalla kirjainten ulkonäköä, sijoittelua ja suhteellista kokoa.