Esitteitä

Esite on erinomainen myynnin tai toiminnan kuvailun tukimateriaali ja toimiva tapa jäädä vastaanottajan mieleen. Esite kykenee konkretisoimaan ja selventämään. Esitteellä on suuri vaikutus mielikuvan muodostumisessa.

Esite on myös mahdollisuus tehdä jotain erityistä, poikkeuksellista ja huomiota herättävää. Painotekniikan monipuolisimmat ja näyttävimmät keinot toteutetaan usein esitteissä, joka on graafisen suunnittelun kuningaslaji.

case

EK:n Uudistajat -esite

Suomessa on kolmisen­sataa­tuhatta aktiivista yritystä ja tuosta määrästä yli 90 prosenttia on pieniä yhden tai muutaman henkilön työllistäviä mikro­yrityksiä, jotka tekevät lähes puolet kansan­tuotteesta. Tämä joukko on merkittävä työllistäjä ja vaikeasti tuettava, mihin ongelmaan Uudistajat paneutuu.

Eteneminen pienestä yrityksestä keskisuureksi on hidasta. Keskisuurten yritysten osuus on Suomessa kansain­välisestikin vertaillen huomattavan pieni. Esite kuvaa malleja, joilla yhteistyön avulla saadaan aikaan toimivaa yhteistyötä ja kasvun edellytyksiä.