Logoja ja merkkejä

Ammattikielessä logo on yrityksen, tuotteen tai yhteisön nimen tietty tarkoin määrätty graafinen esitystapa.

Liikemerkki on visuaalinen symboli, joka tavallisesti liitetään logon yhteyteen. Yhdessä ne muodostavat yritystunnuksen, josta käytettiin myös aiemmin nimitystä embleemi.

Nykyään arkikielessä on yleistynyt amerikkalainen tapa käyttää rakenteesta riippumatta sanaa logo.