Miten kuvaa tulkitaan

koulutus viestinnän tekijöille

Koulutus


Koulutus on suunnattu viestinnän ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutuksen vaativuudessa on vaihtoehtoja, joista voi valita lähtötasoon sopivia sisältöjä.

Tiedätkö itse,
mitä kuvasi kertoo?

Kuvan viestinnällinen voima on huikeasti voimakkaampi kuin tekstin. Kuvan viesti on myös erilainen kuin sanan ja visuaalisen viestin säännöt, eivät ole ehdottomia, varmoja tai edes loogisia. Samalla se vaikuttaa hallitsemattomalta ja pelottavaltakin. Vastaanottajan reaktioita on vaikeaa ennustaa tarkasti.

Viestinnässä visuaalisuutta ei voi väistää, se on välttämättömyys. Sanakin on kuva, kirjainkin on merkki ja kuvan ja tekstin rajaa voi olla vaikea määritellä.

On turvallista keskittyä lausumaan asiat tekstin kautta, jossa säännöt ovat selkeitä. Visuaalisuutta ei uskalleta hyödyntää ja sen potentiaali jää usein käyttämättä. Sen sijaan käytämme kliseitä, toistamme tyhjyyttään kolisevaa visuaalista retoriikkaa, olemme tylsiä ja persoonattomia. Meitä ei tunnisteta, koska emme uskalla näkyä, piiloudumme ”tavalliseen”.

Informaation visualisoinnissa on olemassa strategioita, joilla pääsee eteenpäin. Visuaalisuuden syvempään ymmärtämiseen on olemassa paljon tutkimustietoa, joka on käytännöllistä. Sitä pitää vain ryhtyä käyttämään.

Kuvalla on mahdollista luoda identiteetti, visuaalisella viestinnällä voidaan synnyttää sarjallisia merkitsemisen tapoja, joista syntyy tarinoita, tunnistamista ja erottumista. Huomion hakeminen, maineen luominen, brändin identiteetti ja älykäs kerronta ovat ulottuvillasi.

Ihminen havainnoi visuaalisesti 60 000 kertaa nopeammin kuin kirjallisesti

90% aivoihimme menevästä informaatiosta on visuaalista.

Tiedon visualisointi nopeuttaa oppimista 400%.

Visuaalisuus vaikuttaa yli 90%:iin kaikista ostopäätöksistä ja tuotteen ulkonäkö jää muistiin ensimmäisenä.

Kolme näkökulmaa kuvan lukemiseen

Kuvia ja visuaalista kulttuuria tutkitaan ja tulkitaan nykyisin eri tieteenaloilla hyvinkin erilaisista lähtökohdista, ja eri opinalojen sisällä on lukuisia erilaisia tutkimusperinteitä ja lähestymistapoja. 

Tässä koulutuksessa on mahdollista tutustua tärkeimpiin tutkimuslinjoihin ja opetussuunnitelma on painotettu siten, että tärkeimmät ja käytännöllisimmät käydään perusteellisimmin läpi.

Myös kurssin tilaajan käytettävissä oleva aika voidaan ottaa huomioon kokonaisuuden käsittelyssä.

Kuinka kuvaa luetaan

Kuvan lähilukutaidot kuntoon ja menettelytavat sisällön monipuoliseen tunnistamiseen.

Työkaluja ammattilaiselle

Käytännönläheinen katsaus kuvantulkintaan, jossa annetaan eväitä tieteellisen tiedon hyväksikäyttöön.

Kuvantutkimuksen päälinjat

Luentokokonaisuus sisältää 16 tapaa tutkia kuvaa ja millaisiin kysymyksiin tutkimuslinjat antavat vastauksia.