Sähkökatkot Suomessa

Suunnittelin uuden ilmeen ja käyttöliittymän sähkökatkokartalle, joka on Energiateollisuus ry:n tuottama palvelu. Se kokoaa yhteen sähköverkkoyhtiöiden valtakunnallisen jakelutilanteen muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Palvelu aloitettiin pilottina, mutta saavutti tarpeellisuutensa vuoksi nopeasti suosiota. Meistä jokainen on todennäköisesti joskus kokenut sähkökatkon. Niitä aiheuttavat luonnontapahtumat ja tekniset viat. Sään sähköverkolle aiheuttamia riskejä ovat johdoille kaatuvat puut, salamat, lumi- ja jääkuormat, tulvat ja kova pakkanen. Myös katkon pituuteen ja laajuuteen luonto vaikuttaa oleellisesti. Teknisistä vioista aiheutuvat keskeytykset eivät yleensä ole pitkäaikaisia eivätkä laajoja, sillä vika-alue voidaan eristää muusta verkosta. Kovien myrskyjen aikaan puolestaan vikoja esiintyy paljon yhtä aikaa ja korjaustyöt ovat muutenkin hankalia.

Käyttöliittymän uudistus

Alkuperäinen rakenne oli hajautettu usealle sivulle, joilta kokonaiskuvan saaminen oli epäkäytännöllistä. Päätin soveltaa työssä ns. One pager-rakennetta, jossa koko sisältö kootaan yhdelle lomakkeelle. Navigointi oli näin mahdollista toteuttaa sekä sivua rullaamalla että painikkeilla. Reaaliaikainen esitysgrafiikka oli hivenen vaativampi osuus, koska halusin samaan esitykseen sekä vika- että työperäiset katkot. Lisäksi grafiikkan aikajännettä pystyy skaalaamaan, jolloin kuviosta on helppo nähdä kahden viikon ajalta minkä tahansa tunnin vikatilanne tai vastaavasti koko parin viikon tapahtumat yhdellä silmäyksellä.

Teknisestä toteutuksesta vastasi Enerity Solutions, joka oli Lappeenrannassa toimiva IT-alan yritys. Solteq osti Enerityn koko osakekannan vuoden 2022 alussa.

Karttaa voi käyttää myös Suomen maantiedon opiskeluun. Kuljettamalla hiirtä karttakuvan päällä, kuva kertoo mikä kunta on kyseessä.

Sovellus löytyy osoitteesta https://sahkokatkokartta.fi/

Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.